• دسته‌بندی نشده

    فراخوان پذیرش محققین جوان

    مرکز تحقیقات نسل امید جهت تکمیل پروژه های مرتبط با تکنیک نسل جدید تعیین توالی (NGS) در حیطه های زیر همکار تحقیقاتی (با شرایط خاص) می پذیرد: بکارگیری بالینی تکنیک NGS در تشخیص بیماری های [...]