رئیس مرکز:

دکتر سعید رضا غفاری

معاون پژوهشی

دکتر مریم رفعتی

مدیر فنی

بابک فرخی

مدیر داخلی و بالینی

دکتر لعیا فخری

کارشناس فنی

زینب براتی

دبیرخانه

زهرا رفیعی

رئیس مجموعه آزمایشگاه های ژنتیک (NGS, Molecular Genetics)

دکتر مریم رفعتی

مدیر فنی آزمایشگاه

آزاده حسینی

کارشناس ارشد فنی

سمیه رامندی

کارشناسان ژنتیک

نیوشا مستوفی نژاد

حسنا امیری

بهاره اکرامی

پزشکان مشاور و آنالیزور بالینی

دکتر الناز تراب

دکتر لعیا فخری

آدرس و تلفن های تماس

تلفن ها:

تهران

 88679599 – 88201742

آدرس:

تهران- بزرگراه آفریقا- پایین تر از چهار راه جهان کودک- پلاک 44- ساختمان نسل امید