تلفن تماس طرح امید (پزشکان و خانواده ها)

تهران: 88679599 – 88201742

آدرس

تهران- بزرگراه آفریقا- پایین تر از چهار راه جهان کودک- پلاک 44- ساختمان نسل امید-

تماس دانشجویان و همکاران پژوهشی